SORU
11 AĞUSTOS 2011, PERŞEMBE


MVC özel doğrulama: iki tarih karşılaştırın

2 tarihler karşılaştırır ve ikinci randevuda ilk'den büyük olduğundan emin kılan özel bir ValidationAttribute oluşturduk:

public sealed class IsDateAfter : ValidationAttribute, IClientValidatable
{
  private readonly string testedPropertyName;
  private readonly bool allowEqualDates;

  public IsDateAfter(string testedPropertyName, bool allowEqualDates = false)
  {
    this.testedPropertyName = testedPropertyName;
    this.allowEqualDates = allowEqualDates;
  }

  protected override ValidationResult IsValid(object value, ValidationContext validationContext)
  {
    var propertyTestedInfo = validationContext.ObjectType.GetProperty(this.testedPropertyName);
    if (propertyTestedInfo == null)
    {
      return new ValidationResult(string.Format("unknown property {0}", this.testedPropertyName));
    }

    var propertyTestedValue = propertyTestedInfo.GetValue(validationContext.ObjectInstance, null);

    if (value == null || !(value is DateTime))
    {
      return ValidationResult.Success;
    }

    if (propertyTestedValue == null || !(propertyTestedValue is DateTime))
    {
      return ValidationResult.Success;
    }

    // Compare values
    if ((DateTime)value >= (DateTime)propertyTestedValue)
    {
      if (this.allowEqualDates)
      {
        return ValidationResult.Success;
      }
      if ((DateTime)value > (DateTime)propertyTestedValue)
      {
        return ValidationResult.Success;
      }
    }

    return new ValidationResult(FormatErrorMessage(validationContext.DisplayName));
  }

  public IEnumerable<ModelClientValidationRule> GetClientValidationRules(ModelMetadata metadata, ControllerContext context)
  {
    var rule = new ModelClientValidationRule
    {
      ErrorMessage = this.ErrorMessageString,
      ValidationType = "isdateafter"
    };
    rule.ValidationParameters["propertytested"] = this.testedPropertyName;
    rule.ValidationParameters["allowequaldates"] = this.allowEqualDates;
    yield return rule;
  }

CalendarEntry sınıf: ...

public virtual DateTime StartDate { get; set; }

[IsDateAfter("StartDate", true, ErrorMessage="End date needs to be after start date")]
public virtual DateTime EndDate { get; set; }

GÖRÜNÜM:

$.validator.unobtrusive.adapters.add(
  'isdateafter', ['propertytested', 'allowequaldates'], function (options) {
  options.rules['isdateafter'] = options.params;
  options.messages['isdateafter'] = options.message;
});
$.validator.addMethod("isdateafter", function(value, element, params) {
  alert(params.propertytested);
  var startdatevalue = $('input[name="'  params.propertytested  '"]').val();
  if (!value || !startdatevalue) return true;
  return (params.allowequaldates) ? Date.parse(startdatevalue) <= Date.parse(value) : Date.parse(startdatevalue) < Date.parse(value);
}, '');

Bu zaman gayet iyi çalışıyorCalendarEntrybaşka bir sınıf içine sarılmıştır. Bu yüzden görünüm gibi bir model kullanıyorum, ANCAK:

  public class TrainingDateEditViewModel
  {
    #region Properties

    /// <summary>
    /// Gets or sets CalendarEntry.
    /// </summary>
    public CalendarEntry CalendarEntry { get; set; }
....

Doğrulama artık html verimle çalışır, çünkü istemci bu

<input type="text" value="" name="CalendarEntry.EndDate" id="CalendarEntry_EndDate" data-val-isdateafter-propertytested="StartDate" data-val-isdateafter-allowequaldates="True" data-val-isdateafter="End date needs to be after start date" data-val="true">

Ve

data-val-isdateafter-propertytested="StartDate" and IT SHOULD BE: "CalendarEntry.StartDate".

Nasıl "CalendarEntry.bağlamak için biliyorum ki bunu yapmak istiyorum ben Burada" kural.[""] Propertytested = bu.ValidationParameters; // BURADA TAM İSİM OLMALI testedPropertyName??? NASIL??

teşekkürler

CEVAP
11 AĞUSTOS 2011, PERŞEMBE


Test elemanın önek kontrol etmek için istemci tarafı komut dosyası, değiştirmek ve aşağıdaki gibidir: seçici sizin için önek (varsa) eklemek gerekir

$.validator.addMethod("isdateafter", function(value, element, params) {
  var parts = element.name.split(".");
  var prefix = "";
  if (parts.length > 1)
    prefix = parts[0]  ".";
  var startdatevalue = $('input[name="'  prefix  params.propertytested  '"]').val();
  if (!value || !startdatevalue) 
    return true;  
  return (params.allowequaldates) ? Date.parse(startdatevalue) <= Date.parse(value) :
    Date.parse(startdatevalue) < Date.parse(value);
});

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • AyfionGaming

  AyfionGaming

  20 ŞUBAT 2013
 • Jeremy Gallman

  Jeremy Gallm

  11 NİSAN 2012
 • PUSHER

  PUSHER

  11 HAZİRAN 2014