SORU
17 EKİM 2008, Cuma


Nasıl WPF çalışmak için bir animasyonlu gif alabilir miyim?

Kumanda kullanıyorum - Image, MediaElement, vb. ne yapmalıyım?

CEVAP
15 Temmuz 2009, ÇARŞAMBA


Ben bir çözüm görüntü denetimi genişletme ve Gif kod Çözücü kullanarak gönderin. Gif dekoder kare bir özelliği vardır. FrameIndex özelliği ben canlandır. Olay ChangingFrameIndex çerçeve FrameIndex kod çözücü () karşılık gelen kaynak özelliğini değiştirir. Bu gif saniyede 10 kare olduğunu düşünüyorum.

class GifImage : Image
{
  private bool _isInitialized;
  private GifBitmapDecoder _gifDecoder;
  private Int32Animation _animation;

  public int FrameIndex
  {
    get { return (int)GetValue(FrameIndexProperty); }
    set { SetValue(FrameIndexProperty, value); }
  }

  private void Initialize()
  {
    _gifDecoder = new GifBitmapDecoder(new Uri("pack://application:,,,"  this.GifSource), BitmapCreateOptions.PreservePixelFormat, BitmapCacheOption.Default);
    _animation = new Int32Animation(0, _gifDecoder.Frames.Count - 1, new Duration(new TimeSpan(0, 0, 0, _gifDecoder.Frames.Count / 10, (int)((_gifDecoder.Frames.Count / 10.0 - _gifDecoder.Frames.Count / 10) * 1000))));
    _animation.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever;
    this.Source = _gifDecoder.Frames[0];

    _isInitialized = true;
  }

  static GifImage()
  {
    VisibilityProperty.OverrideMetadata(typeof (GifImage),
      new FrameworkPropertyMetadata(VisibilityPropertyChanged));
  }

  private static void VisibilityPropertyChanged(DependencyObject sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    if ((Visibility)e.NewValue == Visibility.Visible)
    {
      ((GifImage)sender).StartAnimation();
    }
    else
    {
      ((GifImage)sender).StopAnimation();
    }
  }

  public static readonly DependencyProperty FrameIndexProperty =
    DependencyProperty.Register("FrameIndex", typeof(int), typeof(GifImage), new UIPropertyMetadata(0, new PropertyChangedCallback(ChangingFrameIndex)));

  static void ChangingFrameIndex(DependencyObject obj, DependencyPropertyChangedEventArgs ev)
  {
    var gifImage = obj as GifImage;
    gifImage.Source = gifImage._gifDecoder.Frames[(int)ev.NewValue];
  }

  /// <summary>
  /// Defines whether the animation starts on it's own
  /// </summary>
  public bool AutoStart
  {
    get { return (bool)GetValue(AutoStartProperty); }
    set { SetValue(AutoStartProperty, value); }
  }

  public static readonly DependencyProperty AutoStartProperty =
    DependencyProperty.Register("AutoStart", typeof(bool), typeof(GifImage), new UIPropertyMetadata(false, AutoStartPropertyChanged));

  private static void AutoStartPropertyChanged(DependencyObject sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    if ((bool)e.NewValue)
      (sender as GifImage).StartAnimation();
  }

  public string GifSource
  {
    get { return (string)GetValue(GifSourceProperty); }
    set { SetValue(GifSourceProperty, value); }
  }

  public static readonly DependencyProperty GifSourceProperty =
    DependencyProperty.Register("GifSource", typeof(string), typeof(GifImage), new UIPropertyMetadata(string.Empty, GifSourcePropertyChanged));

  private static void GifSourcePropertyChanged(DependencyObject sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    (sender as GifImage).Initialize();
  }

  /// <summary>
  /// Starts the animation
  /// </summary>
  public void StartAnimation()
  {
    if (!_isInitialized)
      this.Initialize();

    BeginAnimation(FrameIndexProperty, _animation);
  }

  /// <summary>
  /// Stops the animation
  /// </summary>
  public void StopAnimation()
  {
    BeginAnimation(FrameIndexProperty, null);
  }
}

Kullanım örneği (XAML):

<controls:GifImage x:Name="gifImage" Stretch="None" GifSource="/SomeImage.gif" AutoStart="True" />

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Edgar flores

  Edgar flores

  7 HAZİRAN 2006
 • Phandroid

  Phandroid

  26 Ocak 2009
 • Toddler Fun Learning

  Toddler Fun

  8 ŞUBAT 2013

İLGİLİ SORU / CEVAPLAR