SORU
7 Ocak 2010, PERŞEMBE


Android e-Posta gönderme varsayılan/kullanmadan JavaMail API kullanarak yerleşik uygulaması

Android mail gönderme uygulaması oluşturmak için çalışıyorum.

Eğer kullanırsam:

Intent emailIntent = new Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND);

Bu yerleşik Android uygulaması başlatacak; düğmesi üzerinde doğrudan posta göndermek için çalışıyorumolmadanbu uygulamayı kullanarak.

CEVAP
9 Ocak 2010, CUMARTESİ


Android e-posta JavaMail API Gmail kimlik doğrulaması kullanarak gönderin

Adım örnek bir Proje oluşturmak için:

MailSenderActivity.java

YOUR PACKAGE;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MailSenderActivity extends Activity {

  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    final Button send = (Button) this.findViewById(R.id.send);
    send.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub

        try {  
          GMailSender sender = new GMailSender("username@gmail.com", "password");
          sender.sendMail("This is Subject",  
              "This is Body",  
              "user@gmail.com",  
              "user@yahoo.com");  
        } catch (Exception e) {  
          Log.e("SendMail", e.getMessage(), e);  
        } 

      }
    });

  }
}

GmailSender.java

YOUR PACKAGE;

import javax.activation.DataHandler;  
import javax.activation.DataSource;  
import javax.mail.Message;  
import javax.mail.PasswordAuthentication;  
import javax.mail.Session;  
import javax.mail.Transport;  
import javax.mail.internet.InternetAddress;  
import javax.mail.internet.MimeMessage;  
import java.io.ByteArrayInputStream;  
import java.io.IOException;  
import java.io.InputStream;  
import java.io.OutputStream;  
import java.security.Security;  
import java.util.Properties;  

public class GMailSender extends javax.mail.Authenticator {  
  private String mailhost = "smtp.gmail.com";  
  private String user;  
  private String password;  
  private Session session;  

  static {  
    Security.addProvider(new com.provider.JSSEProvider());  
  } 

  public GMailSender(String user, String password) {  
    this.user = user;  
    this.password = password;  

    Properties props = new Properties();  
    props.setProperty("mail.transport.protocol", "smtp");  
    props.setProperty("mail.host", mailhost);  
    props.put("mail.smtp.auth", "true");  
    props.put("mail.smtp.port", "465");  
    props.put("mail.smtp.socketFactory.port", "465");  
    props.put("mail.smtp.socketFactory.class",  
        "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");  
    props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false");  
    props.setProperty("mail.smtp.quitwait", "false");  

    session = Session.getDefaultInstance(props, this);  
  }  

  protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {  
    return new PasswordAuthentication(user, password);  
  }  

  public synchronized void sendMail(String subject, String body, String sender, String recipients) throws Exception {  
    try{
    MimeMessage message = new MimeMessage(session);  
    DataHandler handler = new DataHandler(new ByteArrayDataSource(body.getBytes(), "text/plain"));  
    message.setSender(new InternetAddress(sender));  
    message.setSubject(subject);  
    message.setDataHandler(handler);  
    if (recipients.indexOf(',') > 0)  
      message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(recipients));  
    else 
      message.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(recipients));  
    Transport.send(message);  
    }catch(Exception e){

    }
  }  

  public class ByteArrayDataSource implements DataSource {  
    private byte[] data;  
    private String type;  

    public ByteArrayDataSource(byte[] data, String type) {  
      super();  
      this.data = data;  
      this.type = type;  
    }  

    public ByteArrayDataSource(byte[] data) {  
      super();  
      this.data = data;  
    }  

    public void setType(String type) {  
      this.type = type;  
    }  

    public String getContentType() {  
      if (type == null)  
        return "application/octet-stream";  
      else 
        return type;  
    }  

    public InputStream getInputStream() throws IOException {  
      return new ByteArrayInputStream(data);  
    }  

    public String getName() {  
      return "ByteArrayDataSource";  
    }  

    public OutputStream getOutputStream() throws IOException {  
      throw new IOException("Not Supported");  
    }  
  }  
} 

JSSE Sağlayıcı

/*
 * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
 * this work for additional information regarding copyright ownership.
 * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
 * (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 * the License. You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
 * @author Alexander Y. Kleymenov
 * @version $Revision$
 */


import java.security.AccessController;
import java.security.Provider;

public final class JSSEProvider extends Provider {

  public JSSEProvider() {
    super("HarmonyJSSE", 1.0, "Harmony JSSE Provider");
    AccessController.doPrivileged(new java.security.PrivilegedAction<Void>() {
      public Void run() {
        put("SSLContext.TLS",
            "org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.SSLContextImpl");
        put("Alg.Alias.SSLContext.TLSv1", "TLS");
        put("KeyManagerFactory.X509",
            "org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.KeyManagerFactoryImpl");
        put("TrustManagerFactory.X509",
            "org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.TrustManagerFactoryImpl");
        return null;
      }
    });
  }
}

Android Proje için 3 kavanoz, aşağıdaki linkte buldum EKLEYİN

Click here - How to add External Jars

Projeyi çalıştırın ve alıcı e-posta e-posta hesabınızı kontrol edin. Şerefe!!

Bu yardımcı olur umarım

P. S. Ve android UI herhangi bir aktivite yapmak network operasyon yapamazsınız unutmayın. Dolayısıyla AsyncTask ana iş parçacığı özel durum ağ önlemek için kullanılması tavsiye edilir.

Jar dosyaları : https://code.google.com/p/javamail-android/

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • AutoStream's Garage419

  AutoStream's

  15 EKİM 2007
 • superflyy88

  superflyy88

  8 ŞUBAT 2009
 • TouchePro

  TouchePro

  27 EYLÜL 2007