SORU
4 Ocak 2011, Salı


Android timer? Nasıl?

Biri olay her saniye güncelleme basit bir örnek alabilir?

Uçan bir top yapmak istiyorum ve topu zamanlayıcı çeşit ihtiyacım var, bu yüzden her saniye, koordinatları hesaplamak gerekir.

here dan bir şey anlamıyorum.

CEVAP
4 Ocak 2011, Salı


Tamam bu kadar temizlenmiş değil, çünkü henüz bu işlemek için 3 basit yolları vardır. Aşağıda bir örnek, 3 ve altındaki bir örnek sadece tercih olduğuna inanıyorum yöntem gösteren gösteren. Gerekirse de unutma onPause görevleri, devlet tasarruf temizlemek için.


import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.os.Handler.Callback;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class main extends Activity {
  TextView text, text2, text3;
  long starttime = 0;
  //this posts a message to the main thread from our timertask
  //and updates the textfield
  final Handler h = new Handler(new Callback() {

    @Override
    public boolean handleMessage(Message msg) {
      long millis = System.currentTimeMillis() - starttime;
      int seconds = (int) (millis / 1000);
      int minutes = seconds / 60;
      seconds   = seconds % 60;

      text.setText(String.format("%d:d", minutes, seconds));
      return false;
    }
  });
  //runs without timer be reposting self
  Handler h2 = new Handler();
  Runnable run = new Runnable() {

    @Override
    public void run() {
      long millis = System.currentTimeMillis() - starttime;
      int seconds = (int) (millis / 1000);
      int minutes = seconds / 60;
      seconds   = seconds % 60;

      text3.setText(String.format("%d:d", minutes, seconds));

      h2.postDelayed(this, 500);
    }
  };

  //tells handler to send a message
  class firstTask extends TimerTask {

    @Override
    public void run() {
      h.sendEmptyMessage(0);
    }
  };

  //tells activity to run on ui thread
  class secondTask extends TimerTask {

    @Override
    public void run() {
      main.this.runOnUiThread(new Runnable() {

        @Override
        public void run() {
          long millis = System.currentTimeMillis() - starttime;
          int seconds = (int) (millis / 1000);
          int minutes = seconds / 60;
          seconds   = seconds % 60;

          text2.setText(String.format("%d:d", minutes, seconds));
        }
      });
    }
  };


  Timer timer = new Timer();
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    text = (TextView)findViewById(R.id.text);
    text2 = (TextView)findViewById(R.id.text2);
    text3 = (TextView)findViewById(R.id.text3);

    Button b = (Button)findViewById(R.id.button);
    b.setText("start");
    b.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        Button b = (Button)v;
        if(b.getText().equals("stop")){
          timer.cancel();
          timer.purge();
          h2.removeCallbacks(run);
          b.setText("start");
        }else{
          starttime = System.currentTimeMillis();
          timer = new Timer();
          timer.schedule(new firstTask(), 0,500);
          timer.schedule(new secondTask(), 0,500);
          h2.postDelayed(run, 0);
          b.setText("stop");
        }
      }
    });
  }

  @Override
  public void onPause() {
    super.onPause();
    timer.cancel();
    timer.purge();
    h2.removeCallbacks(run);
    Button b = (Button)findViewById(R.id.button);
    b.setText("start");
  }
}


hatırlanması gereken temel şey, UI sadece işleyicisi veya bir aktivite kullanmak için ana uı iş parçacığı tarafından değiştirilebilir.runOnUİThread(Çalıştırılabilir r);

Tercih edilen yöntem olduğunu düşünüyorum burada.


import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class TestActivity extends Activity {

  TextView timerTextView;
  long startTime = 0;

  //runs without a timer by reposting this handler at the end of the runnable
  Handler timerHandler = new Handler();
  Runnable timerRunnable = new Runnable() {

    @Override
    public void run() {
      long millis = System.currentTimeMillis() - startTime;
      int seconds = (int) (millis / 1000);
      int minutes = seconds / 60;
      seconds = seconds % 60;

      timerTextView.setText(String.format("%d:d", minutes, seconds));

      timerHandler.postDelayed(this, 500);
    }
  };

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.test_activity);

    timerTextView = (TextView) findViewById(R.id.timerTextView);

    Button b = (Button) findViewById(R.id.button);
    b.setText("start");
    b.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        Button b = (Button) v;
        if (b.getText().equals("stop")) {
          timerHandler.removeCallbacks(timerRunnable);
          b.setText("start");
        } else {
          startTime = System.currentTimeMillis();
          timerHandler.postDelayed(timerRunnable, 0);
          b.setText("stop");
        }
      }
    });
  }

 @Override
  public void onPause() {
    super.onPause();
    timerHandler.removeCallbacks(timerRunnable);
    Button b = (Button)findViewById(R.id.button);
    b.setText("start");
  }

}


Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Chip Johnson

  Chip Johnson

  30 AĞUSTOS 2007
 • HTC

  HTC

  12 Ocak 2006
 • Microsoft Research

  Microsoft Re

  24 EKİM 2008