SORU
7 NİSAN 2012, CUMARTESİ


C (JWT) JSON Web sembolik bir örnek var#mı?

Deli hapları alıyorum gibi hissediyorum. Genellikle her zaman bir milyon Kütüphanesi ve örnekleri verilen herhangi bir görev için web dolaşıyor. "Hizmet" JSON Web Simgeleri (JWT) tarafından açıklanan: https://developers.google.com/accounts/docs/OAuth2ServiceAccount#libraries . Bir Google Hesabı ile kimlik doğrulaması uygulamak için çalışıyorum

Ancak PHP, Python ve Java yalnızca istemci kitaplıkları var. Hatta JWT örnekler için Google kimlik doğrulaması dışında arama, sadece JWT kavramı üzerinde cırcır ve taslaklar var. Bu gerçekten çok yeni ve muhtemelen Google özel bir sistem?

Yorumlamak için yapabileceğimi en yakın olan java örnek çok yoğun ve korkutucu görünüyor. Dışarıda bir şey C olmalı# en azından bir başlangıç olabilir. Bu konuda herhangi bir yardım harika olurdu!

CEVAP
11 NİSAN 2012, ÇARŞAMBA


Herkese teşekkürler. Json Web Token temel bir uygulama buldum ve Google lezzet ile genişletti. Ben hala tamamen halletmiştim ama 97% var kazanılmış değil. Bu proje buhar kaybetti, bu bir başkası iyi bir yardımcı olacaktır umarım kafa başlayalım:

Not: Temel uygulama (onu nereden bulduğumu hatırlayamıyorum.) yaptığım değişiklikler:

 1. HS256 - ^ değiştirdi . RS256
 2. Başlığı JWT ve alg sırası takas. Elbette yanlış yapan, Google veya spec değil, ama google docs göre aşağıdaki şekilde alır.
public enum JwtHashAlgorithm
{
  RS256,
  HS384,
  HS512
}

public class JsonWebToken
{
  private static Dictionary<JwtHashAlgorithm, Func<byte[], byte[], byte[]>> HashAlgorithms;

  static JsonWebToken()
  {
    HashAlgorithms = new Dictionary<JwtHashAlgorithm, Func<byte[], byte[], byte[]>>
      {
        { JwtHashAlgorithm.RS256, (key, value) => { using (var sha = new HMACSHA256(key)) { return sha.ComputeHash(value); } } },
        { JwtHashAlgorithm.HS384, (key, value) => { using (var sha = new HMACSHA384(key)) { return sha.ComputeHash(value); } } },
        { JwtHashAlgorithm.HS512, (key, value) => { using (var sha = new HMACSHA512(key)) { return sha.ComputeHash(value); } } }
      };
  }

  public static string Encode(object payload, string key, JwtHashAlgorithm algorithm)
  {
    return Encode(payload, Encoding.UTF8.GetBytes(key), algorithm);
  }

  public static string Encode(object payload, byte[] keyBytes, JwtHashAlgorithm algorithm)
  {
    var segments = new List<string>();
    var header = new { alg = algorithm.ToString(), typ = "JWT" };

    byte[] headerBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(JsonConvert.SerializeObject(header, Formatting.None));
    byte[] payloadBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(JsonConvert.SerializeObject(payload, Formatting.None));
    //byte[] payloadBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(@"{"iss":"761326798069-r5mljlln1rd4lrbhg75efgigp36m78j5@developer.gserviceaccount.com","scope":"https://www.googleapis.com/auth/prediction","aud":"https://accounts.google.com/o/oauth2/token","exp":1328554385,"iat":1328550785}");

    segments.Add(Base64UrlEncode(headerBytes));
    segments.Add(Base64UrlEncode(payloadBytes));

    var stringToSign = string.Join(".", segments.ToArray());

    var bytesToSign = Encoding.UTF8.GetBytes(stringToSign);

    byte[] signature = HashAlgorithms[algorithm](keyBytes, bytesToSign);
    segments.Add(Base64UrlEncode(signature));

    return string.Join(".", segments.ToArray());
  }

  public static string Decode(string token, string key)
  {
    return Decode(token, key, true);
  }

  public static string Decode(string token, string key, bool verify)
  {
    var parts = token.Split('.');
    var header = parts[0];
    var payload = parts[1];
    byte[] crypto = Base64UrlDecode(parts[2]);

    var headerJson = Encoding.UTF8.GetString(Base64UrlDecode(header));
    var headerData = JObject.Parse(headerJson);
    var payloadJson = Encoding.UTF8.GetString(Base64UrlDecode(payload));
    var payloadData = JObject.Parse(payloadJson);

    if (verify)
    {
      var bytesToSign = Encoding.UTF8.GetBytes(string.Concat(header, ".", payload));
      var keyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(key);
      var algorithm = (string)headerData["alg"];

      var signature = HashAlgorithms[GetHashAlgorithm(algorithm)](keyBytes, bytesToSign);
      var decodedCrypto = Convert.ToBase64String(crypto);
      var decodedSignature = Convert.ToBase64String(signature);

      if (decodedCrypto != decodedSignature)
      {
        throw new ApplicationException(string.Format("Invalid signature. Expected {0} got {1}", decodedCrypto, decodedSignature));
      }
    }

    return payloadData.ToString();
  }

  private static JwtHashAlgorithm GetHashAlgorithm(string algorithm)
  {
    switch (algorithm)
    {
      case "RS256": return JwtHashAlgorithm.RS256;
      case "HS384": return JwtHashAlgorithm.HS384;
      case "HS512": return JwtHashAlgorithm.HS512;
      default: throw new InvalidOperationException("Algorithm not supported.");
    }
  }

  // from JWT spec
  private static string Base64UrlEncode(byte[] input)
  {
    var output = Convert.ToBase64String(input);
    output = output.Split('=')[0]; // Remove any trailing '='s
    output = output.Replace(' ', '-'); // 62nd char of encoding
    output = output.Replace('/', '_'); // 63rd char of encoding
    return output;
  }

  // from JWT spec
  private static byte[] Base64UrlDecode(string input)
  {
    var output = input;
    output = output.Replace('-', ' '); // 62nd char of encoding
    output = output.Replace('_', '/'); // 63rd char of encoding
    switch (output.Length % 4) // Pad with trailing '='s
    {
      case 0: break; // No pad chars in this case
      case 2: output = "=="; break; // Two pad chars
      case 3: output = "="; break; // One pad char
      default: throw new System.Exception("Illegal base64url string!");
    }
    var converted = Convert.FromBase64String(output); // Standard base64 decoder
    return converted;
  }
}

Ve belirli JWT sınıf benim google: o zaman

public class GoogleJsonWebToken
{
  public static string Encode(string email, string certificateFilePath)
  {
    var utc0 = new DateTime(1970,1,1,0,0,0,0, DateTimeKind.Utc);
    var issueTime = DateTime.Now;

    var iat = (int)issueTime.Subtract(utc0).TotalSeconds;
    var exp = (int)issueTime.AddMinutes(55).Subtract(utc0).TotalSeconds; // Expiration time is up to 1 hour, but lets play on safe side

    var payload = new
    {
      iss = email,
      scope = "https://www.googleapis.com/auth/gan.readonly",
      aud = "https://accounts.google.com/o/oauth2/token",
      exp = exp,
      iat = iat
    };

    var certificate = new X509Certificate2(certificateFilePath, "notasecret");

    var privateKey = certificate.Export(X509ContentType.Cert);

    return JsonWebToken.Encode(payload, privateKey, JwtHashAlgorithm.RS256);
  }
}

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • 1881 Animation

  1881 Animati

  5 EKİM 2013
 • Bobbylee Budde

  Bobbylee Bud

  13 ŞUBAT 2011
 • PUSHER

  PUSHER

  11 HAZİRAN 2014