SORU
28 NİSAN 2009, Salı


En iyi Objective-C iOS için 2.0 e-posta adreslerini doğrulamak için yöntemler nelerdir?

Bir kullanıcı iOS 2.0 uyumlu girdiği bir e-posta adresi doğrulamak için en temiz yolu nedir?

CEVAP
19 Temmuz 2009, Pazar


Using a regular expression to validate an email address cevabını dilbilgisi RFC 5322 belirtilen ilkel düzenli ifadeler için fazla karmaşık olduğunu ayrıntılı olarak açıklar.

Gerçek bir çözümleyici MKEmailAddress hoşnut tavsiye ederim.

Hızlı düzenli ifadeler çözüm bu DHValidation değişiklik

- (BOOL) validateEmail: (NSString *) candidate {
  NSString *emailRegex =
@"(?:[a-z0-9!#$%\\&'* /=?\\^_`{|}~-] (?:\\.[a-z0-9!#$%\\&'* /=?\\^_`{|}"
@"~-] )*|\"(?:[\\x01-\\x08\\x0b\\x0c\\x0e-\\x1f\\x21\\x23-\\x5b\\x5d-\\"
@"x7f]|\\\\[\\x01-\\x09\\x0b\\x0c\\x0e-\\x7f])*\")@(?:(?:[a-z0-9](?:[a-"
@"z0-9-]*[a-z0-9])?\\.) [a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?|\\[(?:(?:25[0-5"
@"]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-"
@"9][0-9]?|[a-z0-9-]*[a-z0-9]:(?:[\\x01-\\x08\\x0b\\x0c\\x0e-\\x1f\\x21"
@"-\\x5a\\x53-\\x7f]|\\\\[\\x01-\\x09\\x0b\\x0c\\x0e-\\x7f]) )\\])"; 
  NSPredicate *emailTest = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES[c] %@", emailRegex]; 

  return [emailTest evaluateWithObject:candidate];
}

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Curso Online Gratuito

  Curso Online

  4 Aralık 2011
 • Derek Banas

  Derek Banas

  12 AĞUSTOS 2008
 • FUNKER530 - Veteran Community & Combat Footage

  FUNKER530 -

  25 Ocak 2007