SORU
13 Mart 2014, PERŞEMBE


'in uygun bir arama dizeleri ÇOK uzun bir liste için alma yöntemi/?

Bu çok nadir bir soru değil, ama yine de gerçekten seçim açıklayan bir cevap bulamıyorum.

Dizeleri tam bir SHA-256 karma, ASCII beyan) çok büyük bir liste var ve bu liste içinde bir dize varlığını sorgulamak istiyorum.

Muhtemelen 100 milyon site aşan bu listede olacak, ve bir giriş varlığı için tekrar tekrar gelip sorgu çok zamana ihtiyacım olacak.

Boyutu, ben şüpheliyim verilen HashSet<string> girdiği tüm şeyler. Uygun alma sistemi performansını en üst düzeye çıkarmak için ne olurdu?

Ben önceden sıralama listesi, ben içine bir SQL tablo, ben içine bir metin dosyası ama emin değilim gerçekten ne yapar en mantıklı verilen başvurum.

Bu, ya da alma diğer yöntemler arasında performans açısından belirgin bir kazanan var mı?

CEVAP
13 Mart 2014, PERŞEMBE


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;

namespace HashsetTest
{
  abstract class HashLookupBase
  {
    protected const int BucketCount = 16;

    private readonly HashAlgorithm _hasher;

    protected HashLookupBase()
    {
      _hasher = SHA256.Create();
    }

    public abstract void AddHash(byte[] data);
    public abstract bool Contains(byte[] data);

    private byte[] ComputeHash(byte[] data)
    {
      return _hasher.ComputeHash(data);
    }

    protected Data256Bit GetHashObject(byte[] data)
    {
      var hash = ComputeHash(data);
      return Data256Bit.FromBytes(hash);
    }

    public virtual void CompleteAdding() { }
  }

  class HashsetHashLookup : HashLookupBase
  {
    private readonly HashSet<Data256Bit>[] _hashSets;

    public HashsetHashLookup()
    {
      _hashSets = new HashSet<Data256Bit>[BucketCount];

      for(int i = 0; i < _hashSets.Length; i )
        _hashSets[i] = new HashSet<Data256Bit>();
    }

    public override void AddHash(byte[] data)
    {
      var item = GetHashObject(data);
      var offset = item.GetHashCode() & 0xF;
      _hashSets[offset].Add(item);
    }

    public override bool Contains(byte[] data)
    {
      var target = GetHashObject(data);
      var offset = target.GetHashCode() & 0xF;
      return _hashSets[offset].Contains(target);
    }
  }

  class ArrayHashLookup : HashLookupBase
  {
    private Data256Bit[][] _objects;
    private int[] _offsets;
    private int _bucketCounter;

    public ArrayHashLookup(int size)
    {
      size /= BucketCount;
      _objects = new Data256Bit[BucketCount][];
      _offsets = new int[BucketCount];

      for(var i = 0; i < BucketCount; i ) _objects[i] = new Data256Bit[size  1];

      _bucketCounter = 0;
    }

    public override void CompleteAdding()
    {
      for(int i = 0; i < BucketCount; i ) Array.Sort(_objects[i]);
    }

    public override void AddHash(byte[] data)
    {
      var hashObject = GetHashObject(data);
      _objects[_bucketCounter][_offsets[_bucketCounter] ] = hashObject;
      _bucketCounter ;
      _bucketCounter %= BucketCount;
    }

    public override bool Contains(byte[] data)
    {
      var hashObject = GetHashObject(data);
      return _objects.Any(o => Array.BinarySearch(o, hashObject) >= 0);
    }
  }

  struct Data256Bit : IEquatable<Data256Bit>, IComparable<Data256Bit>
  {
    public bool Equals(Data256Bit other)
    {
      return _u1 == other._u1 && _u2 == other._u2 && _u3 == other._u3 && _u4 == other._u4;
    }

    public int CompareTo(Data256Bit other)
    {
      var rslt = _u1.CompareTo(other._u1);  if (rslt != 0) return rslt;
      rslt = _u2.CompareTo(other._u2);    if (rslt != 0) return rslt;
      rslt = _u3.CompareTo(other._u3);    if (rslt != 0) return rslt;

      return _u4.CompareTo(other._u4);
    }

    public override bool Equals(object obj)
    {
      if (ReferenceEquals(null, obj))
        return false;
      return obj is Data256Bit && Equals((Data256Bit) obj);
    }

    public override int GetHashCode()
    {
      unchecked
      {
        var hashCode = _u1.GetHashCode();
        hashCode = (hashCode * 397) ^ _u2.GetHashCode();
        hashCode = (hashCode * 397) ^ _u3.GetHashCode();
        hashCode = (hashCode * 397) ^ _u4.GetHashCode();
        return hashCode;
      }
    }

    public static bool operator ==(Data256Bit left, Data256Bit right)
    {
      return left.Equals(right);
    }

    public static bool operator !=(Data256Bit left, Data256Bit right)
    {
      return !left.Equals(right);
    }

    private readonly long _u1;
    private readonly long _u2;
    private readonly long _u3;
    private readonly long _u4;

    private Data256Bit(long u1, long u2, long u3, long u4)
    {
      _u1 = u1;
      _u2 = u2;
      _u3 = u3;
      _u4 = u4;
    }

    public static Data256Bit FromBytes(byte[] data)
    {
      return new Data256Bit(
        BitConverter.ToInt64(data, 0),
        BitConverter.ToInt64(data, 8),
        BitConverter.ToInt64(data, 16),
        BitConverter.ToInt64(data, 24)
      );
    }
  }

  class Program
  {
    private const int TestSize = 150000000;

    static void Main(string[] args)
    {
      GC.Collect(3);
      GC.WaitForPendingFinalizers();

      {
        var arrayHashLookup = new ArrayHashLookup(TestSize);
        PerformBenchmark(arrayHashLookup, TestSize);
      }

      GC.Collect(3);
      GC.WaitForPendingFinalizers();

      {
        var hashsetHashLookup = new HashsetHashLookup();
        PerformBenchmark(hashsetHashLookup, TestSize);
      }

      Console.ReadLine();
    }

    private static void PerformBenchmark(HashLookupBase hashClass, int size)
    {
      var sw = Stopwatch.StartNew();

      for (int i = 0; i < size; i )
        hashClass.AddHash(BitConverter.GetBytes(i * 2));

      Console.WriteLine("Hashing and addition took "  sw.ElapsedMilliseconds  "ms");

      sw.Restart();
      hashClass.CompleteAdding();
      Console.WriteLine("Hash cleanup (sorting, usually) took "  sw.ElapsedMilliseconds  "ms");

      sw.Restart();
      var found = 0;

      for (int i = 0; i < size * 2; i = 10)
      {
        found = hashClass.Contains(BitConverter.GetBytes(i)) ? 1 : 0;
      }

      Console.WriteLine("Found "  found  " elements (expected "  (size / 5)  ") in "  sw.ElapsedMilliseconds  "ms");
    }
  }
}

Sonuçlar oldukça umut vericidir. Tek dişli kaçıyorlar. Hashset sürümü 7.9 GB RAM kullanımı saniyede 1 milyonun üzerinde küçük bir arama vurabilir. Dizi tabanlı bir sürümü daha az RAM (4.6 GB) kullanır. İkisi arasında başlatma süreleri hemen hemen aynı (391 saniye 388 vs). Bu hashset arama performansı için RAM esnaf. Her iki bellek ayırma kısıtlamaları nedeniyle bucketized gerekiyordu.

Performans aralığı:

Karma ve ayrıca 307408ms aldı

Karma temizleme (sıralama, genellikle) 81892ms aldı

562585ms [saniyede 53k arar] 30000000 elemanları (30000000 beklenen) bulundu

======================================

Hashset performans:

Karma ve ayrıca 391105ms aldı

Karma temizleme (sıralama, genellikle) 0ms aldı

74864ms [saniyede 400 k arar] 30000000 elemanları (30000000 beklenen) bulundu

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Easy Learn Tutorial

  Easy Learn T

  10 Kasım 2012
 • knopik96

  knopik96

  7 Mayıs 2011
 • PaulGBelliveau

  PaulGBellive

  5 Mart 2009