SORU
16 ŞUBAT 2011, ÇARŞAMBA


Kullanarak birden fazla dosya ile daha büyük projeler için Sinatra

Sinatra tüm yol işleyicileri eğer bir kimse olarak büyük/küçük denetleyicisi görür eğer doğru anladıysam tek bir dosya içine yazılmış olması gibi görünüyor. Herhangi bir şekilde split içine ayrı bağımsız dosyaları, o zaman diyelim ki, birisi arar "/" - bir eylem idam, ve eğer bir şey anımsatıyor gibi "/posts/2" aldıktan sonra başka bir eylem benzer bir mantık uygulanır PHP?

CEVAP
17 ŞUBAT 2011, PERŞEMBE


Burada kullandığım Sinatra uygulamalar için temel bir şablon. (Büyük uygulamalarım 200 dosyalar bu, sayma satıcı değil taşlar, 75-100 açık yolları kapsayan gibi kırık var. Bu yolların bazı Regexp yolları ek 50 rota deseni de kapsayan.) İnce kullanırken, bu gibi bir uygulama kullanarak çalıştırın:
thin -R config.ru start

EditŞimdi Monk kendi iskelet aşağıda aranan dayanarak idare ediyorumRiblits. Kendi projeleri için temel olarak benim şablon kopyalamak için:

# Before creating your project
monk add riblits git://github.com/Phrogz/riblits.git

# Inside your empty project directory
monk init -s riblits

Düzeni Dosyası:

config.ru
app.rb
helpers/
 init.rb
 partials.rb
models/
 init.rb
 user.rb
routes/
 init.rb
 login.rb
 main.rb
views/
 layout.haml
 login.haml
 main.haml


config.ru

root = ::File.dirname(__FILE__)
require ::File.join( root, 'app' )
run MyApp.new


app.rb

# encoding: utf-8
require 'sinatra'
require 'haml'

class MyApp < Sinatra::Application
 enable :sessions

 configure :production do
  set :haml, { :ugly=>true }
  set :clean_trace, true
 end

 configure :development do
  # ...
 end

 helpers do
  include Rack::Utils
  alias_method :h, :escape_html
 end
end

require_relative 'models/init'
require_relative 'helpers/init'
require_relative 'routes/init'


yardımcıları/init.rb

# encoding: utf-8
require_relative 'partials'
MyApp.helpers PartialPartials

require_relative 'nicebytes'
MyApp.helpers NiceBytes


yardımcıları/kısımlar.rb

# encoding: utf-8
module PartialPartials
 def spoof_request(uri,env_modifications={})
  call(env.merge("PATH_INFO" => uri).merge(env_modifications)).last.join
 end

 def partial( page, variables={} )
  haml page, {layout:false}, variables
 end
end


yardımcıları/nicebytes.rb

# encoding: utf-8
module NiceBytes
 K = 2.0**10
 M = 2.0**20
 G = 2.0**30
 T = 2.0**40
 def nice_bytes( bytes, max_digits=3 )
  value, suffix, precision = case bytes
   when 0...K
    [ bytes, 'B', 0 ]
   else
    value, suffix = case bytes
     when K...M then [ bytes / K, 'kiB' ]
     when M...G then [ bytes / M, 'MiB' ]
     when G...T then [ bytes / G, 'GiB' ]
     else      [ bytes / T, 'TiB' ]
    end
    used_digits = case value
     when  0...10  then 1
     when 10...100 then 2
     when 100...1000 then 3
     else 4
    end
    leftover_digits = max_digits - used_digits
    [ value, suffix, leftover_digits > 0 ? leftover_digits : 0 ]
  end
  "%.#{precision}f#{suffix}" % value
 end
 module_function :nice_bytes # Allow NiceBytes.nice_bytes outside of Sinatra
end


modelleri init/.rb

# encoding: utf-8
require 'sequel'
DB = Sequel.postgres 'dbname', user:'bduser', password:'dbpass', host:'localhost'
DB << "SET CLIENT_ENCODING TO 'UTF8';"

require_relative 'users'


modelleri/kullanıcı.rb

# encoding: utf-8
class User < Sequel::Model
 # ...
end


yolları init/.rb

# encoding: utf-8
require_relative 'login'
require_relative 'main'


yolları giriş/.rb

# encoding: utf-8
class MyApp < Sinatra::Application
 get "/login" do
  @title = "Login"
  haml :login
 end

 post "/login" do
  # Define your own check_login
  if user = check_login
   session[ :user ] = user.pk
   redirect '/'
  else
   redirect '/login'
  end
 end

 get "/logout" do
  session[:user] = session[:pass] = nil
  redirect '/'
 end
end


yolları/ana.rb

# encoding: utf-8
class MyApp < Sinatra::Application
 get "/" do
  @title = "Welcome to MyApp"    
  haml :main
 end
end


görüntüleme/düzenleme.haml

!!! XML
!!! 1.1
%html(xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml")
 %head
  %title= @title
  %link(rel="icon" type="image/png" href="/favicon.png")
  %meta(http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8")
  %meta(http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" )
  %meta(http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" )
  %meta(http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" )
  %meta(http-equiv="expires" content="0" )
  %meta(name="author" content="MeWho")
 %body{id:@action}
  %h1= @title
  #content= yield

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • El SalvaLobo

  El SalvaLobo

  10 Temmuz 2006
 • Jonathan Leack

  Jonathan Lea

  26 ŞUBAT 2007
 • tutvid

  tutvid

  19 AĞUSTOS 2006