SORU
30 Aralık 2008, Salı


Nasıl gruplandırılmış bir tablo kenarlık renkleri cep görünümü/arka plan özelleştirmek için?

Arka plan ve bir tarzı gruplandırılmış kenarlık rengini UİTableView hem özelleştirmek istiyorum.

Aşağıdakileri kullanarak arka plan rengini özelleştirin başardı:

tableView.contentView.backgroundColor = [UIColor greenColor];

Ama sınır rengini değiştirmek için nasıl bilmiyorum bir şey.

Nasıl tarzı gruplandırılmış tablo görünümünü bu iki yönü özelleştirmek?

CEVAP
30 Aralık 2008, Salı


GÜNCELLEME:İPhone OS 3.0 ve üstü UITableViewCell Şimdi bu gerçekten kolay yapar backgroundColor özelliği (özellikle [UIColor colorWithPatternImage:] başlatıcı ile birlikte). Ama cevap 2.0 sürümünü burada ihtiyacı olan herkes için bırakıyorum...


Tam da olması gerektiği daha zor. Bunu yapmak zorundaydım bunu ne zaman yaptım:

Sınır çizen özel bir UİView için UİTableViewCell. backgroundView ayarlama özelliği ve uygun renkler kendini arka plana ihtiyacın var. Bu görüşe ihtiyacı var edebilmek için çizmek sınırları içinde 4 farklı mod, yuvarlak üst için ilk hücrede bir bölümü, yuvarlak alt için son hücrede bir bölümü, yuvarlak köşeler için hücrelerin ortasında bir bölüm, ve yuvarlak tüm 4 köşe bölümleri içeren bir hücre.

Ne yazık ki bu mod otomatik olarak ayarlamak için nasıl çözemedim, UİTableViewDataSource bunu ayarlamak zorunda kaldım.- cellForRowAtİndexPath yöntemi.

Gerçek bir PİDE ama bu şu anda tek yol olduğunu Apple mühendisleri ile teyit ettim.

GüncellemeBurada bu özel bg görüntülemek için kodu. Yuvarlak köşeler biraz komik görünmesini sağlar çizim bir hata var, ama farklı bir tasarım taşındık ve bunu düzeltmek için bir şansı vardı önce özel arka planlar çöpe. Hala bu muhtemelen sizin için çok yararlı olacaktır:

//
// CustomCellBackgroundView.h
//
// Created by Mike Akers on 11/21/08.
// Copyright 2008 __MyCompanyName__. All rights reserved.
//

#import <UIKit/UIKit.h>

typedef enum {
  CustomCellBackgroundViewPositionTop, 
  CustomCellBackgroundViewPositionMiddle, 
  CustomCellBackgroundViewPositionBottom,
  CustomCellBackgroundViewPositionSingle
} CustomCellBackgroundViewPosition;

@interface CustomCellBackgroundView : UIView {
  UIColor *borderColor;
  UIColor *fillColor;
  CustomCellBackgroundViewPosition position;
}

  @property(nonatomic, retain) UIColor *borderColor, *fillColor;
  @property(nonatomic) CustomCellBackgroundViewPosition position;
@end

//
// CustomCellBackgroundView.m
//
// Created by Mike Akers on 11/21/08.
// Copyright 2008 __MyCompanyName__. All rights reserved.
//

#import "CustomCellBackgroundView.h"

static void addRoundedRectToPath(CGContextRef context, CGRect rect,
                 float ovalWidth,float ovalHeight);

@implementation CustomCellBackgroundView
@synthesize borderColor, fillColor, position;

- (BOOL) isOpaque {
  return NO;
}

- (id)initWithFrame:(CGRect)frame {
  if (self = [super initWithFrame:frame]) {
    // Initialization code
  }
  return self;
}

- (void)drawRect:(CGRect)rect {
  // Drawing code
  CGContextRef c = UIGraphicsGetCurrentContext();
  CGContextSetFillColorWithColor(c, [fillColor CGColor]);
  CGContextSetStrokeColorWithColor(c, [borderColor CGColor]);

  if (position == CustomCellBackgroundViewPositionTop) {
    CGContextFillRect(c, CGRectMake(0.0f, rect.size.height - 10.0f, rect.size.width, 10.0f));
    CGContextBeginPath(c);
    CGContextMoveToPoint(c, 0.0f, rect.size.height - 10.0f);
    CGContextAddLineToPoint(c, 0.0f, rect.size.height);
    CGContextAddLineToPoint(c, rect.size.width, rect.size.height);
    CGContextAddLineToPoint(c, rect.size.width, rect.size.height - 10.0f);
    CGContextStrokePath(c);
    CGContextClipToRect(c, CGRectMake(0.0f, 0.0f, rect.size.width, rect.size.height - 10.0f));
  } else if (position == CustomCellBackgroundViewPositionBottom) {
    CGContextFillRect(c, CGRectMake(0.0f, 0.0f, rect.size.width, 10.0f));
    CGContextBeginPath(c);
    CGContextMoveToPoint(c, 0.0f, 10.0f);
    CGContextAddLineToPoint(c, 0.0f, 0.0f);
    CGContextStrokePath(c);
    CGContextBeginPath(c);
    CGContextMoveToPoint(c, rect.size.width, 0.0f);
    CGContextAddLineToPoint(c, rect.size.width, 10.0f);
    CGContextStrokePath(c);
    CGContextClipToRect(c, CGRectMake(0.0f, 10.0f, rect.size.width, rect.size.height));
  } else if (position == CustomCellBackgroundViewPositionMiddle) {
    CGContextFillRect(c, rect);
    CGContextBeginPath(c);
    CGContextMoveToPoint(c, 0.0f, 0.0f);
    CGContextAddLineToPoint(c, 0.0f, rect.size.height);
    CGContextAddLineToPoint(c, rect.size.width, rect.size.height);
    CGContextAddLineToPoint(c, rect.size.width, 0.0f);
    CGContextStrokePath(c);
    return; // no need to bother drawing rounded corners, so we return
  }

  // At this point the clip rect is set to only draw the appropriate
  // corners, so we fill and stroke a rounded rect taking the entire rect

  CGContextBeginPath(c);
  addRoundedRectToPath(c, rect, 10.0f, 10.0f);
  CGContextFillPath(c); 

  CGContextSetLineWidth(c, 1); 
  CGContextBeginPath(c);
  addRoundedRectToPath(c, rect, 10.0f, 10.0f); 
  CGContextStrokePath(c); 
}


- (void)dealloc {
  [borderColor release];
  [fillColor release];
  [super dealloc];
}


@end

static void addRoundedRectToPath(CGContextRef context, CGRect rect,
                float ovalWidth,float ovalHeight)

{
  float fw, fh;

  if (ovalWidth == 0 || ovalHeight == 0) {// 1
    CGContextAddRect(context, rect);
    return;
  }

  CGContextSaveGState(context);// 2

  CGContextTranslateCTM (context, CGRectGetMinX(rect),// 3
              CGRectGetMinY(rect));
  CGContextScaleCTM (context, ovalWidth, ovalHeight);// 4
  fw = CGRectGetWidth (rect) / ovalWidth;// 5
  fh = CGRectGetHeight (rect) / ovalHeight;// 6

  CGContextMoveToPoint(context, fw, fh/2); // 7
  CGContextAddArcToPoint(context, fw, fh, fw/2, fh, 1);// 8
  CGContextAddArcToPoint(context, 0, fh, 0, fh/2, 1);// 9
  CGContextAddArcToPoint(context, 0, 0, fw/2, 0, 1);// 10
  CGContextAddArcToPoint(context, fw, 0, fw, fh/2, 1); // 11
  CGContextClosePath(context);// 12

  CGContextRestoreGState(context);// 13
}

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • audivila

  audivila

  5 HAZİRAN 2009
 • Gali B

  Gali B

  1 EYLÜL 2006
 • J Medema

  J Medema

  11 EKİM 2006