SORU
2 NİSAN 2009, PERŞEMBE


Nasıl MS-SQL bir veritabanı içinde herhangi bir tablonun herhangi bir sütununda bir değer aramak için?

Bir şekilde tek bir MS-SQL veritabanı içinde herhangi bir tablonun herhangi bir sütun içinde bir değer (benim durumumda türü char(64) UID) için arama var mı?

Masalar birbirine bağlı olması gerektiği hakkında hiçbir fikrin olmadan büyük bir veritabanı önünde oturuyorum. Tüm tablolar listesi ve sütunları yok etmek istiyorum o herhangi bir satır içinde belirli bir değeri içeren bulun. Bu mümkün mü?

Bir yolu, sadece bir metin dosyası içine tüm veritabanı dökümü ve daha herhangi bir metin editörü değeri aramak için kullanılacak olabilir ama bu eğer veritabanı çok büyük ise saf acı olurdu.

CEVAP
2 NİSAN 2009, PERŞEMBE


Bu soru için teşekkürler gerçekten yararlı bir konu. Bunu kendim de artık yoluna koymak da dahil olmak üzere sebep için kullanacağım. :-)

Nasıl tüm sütunları aramak için bir anahtar kelime için bir veritabanında tablolar?

http://vyaskn.tripod.com/search_all_columns_in_all_tables.htm

Andrew

-Düzenleme, link burada çürümeye durumunda: T-SQL, gerçek,

CREATE PROC SearchAllTables
(
@SearchStr nvarchar(100)
)
AS
BEGIN

-- Copyright © 2002 Narayana Vyas Kondreddi. All rights reserved.
-- Purpose: To search all columns of all tables for a given search string
-- Written by: Narayana Vyas Kondreddi
-- Site: http://vyaskn.tripod.com
-- Tested on: SQL Server 7.0 and SQL Server 2000
-- Date modified: 28th July 2002 22:50 GMT


CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET @TableName = ''
SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%'  @SearchStr  '%','''')

WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
  SET @ColumnName = ''
  SET @TableName = 
  (
    SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA)  '.'  QUOTENAME(TABLE_NAME))
    FROM  INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE    TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
      AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA)  '.'  QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
      AND OBJECTPROPERTY(
          OBJECT_ID(
            QUOTENAME(TABLE_SCHEMA)  '.'  QUOTENAME(TABLE_NAME)
             ), 'IsMSShipped'
              ) = 0
  )

  WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
  BEGIN
    SET @ColumnName =
    (
      SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
      FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
      WHERE    TABLE_SCHEMA  = PARSENAME(@TableName, 2)
        AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
        AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar')
        AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
    )

    IF @ColumnName IS NOT NULL
    BEGIN
      INSERT INTO #Results
      EXEC
      (
        'SELECT '''  @TableName  '.'  @ColumnName  ''', LEFT('  @ColumnName  ', 3630) 
        FROM '  @TableName  ' (NOLOCK) ' 
        ' WHERE '  @ColumnName  ' LIKE '  @SearchStr2
      )
    END
  END 
END

SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
 END

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • FrameCityJackal

  FrameCityJac

  4 Aralık 2010
 • GoldgenieOfficial

  GoldgenieOff

  23 Temmuz 2009
 • VJ VIMANA

  VJ VIMANA

  3 Mayıs 2007