SORU
29 Kasım 2010, PAZARTESİ


Örnek: Faaliyet ve Hizmet kullanarak Mesajlar arasında İletişim

Bir faaliyet ve hizmet arasında mesaj göndermek için nasıl herhangi bir örnek bulamadım ve şimdiye kadar bu sergiyi çok uzun saatler geçirdim. Burada referans için diğerleri için örnek bir proje.

Bu örnek, başlangıç veya hizmeti doğrudan durdurmak için izin verir, ve ayrıca bağlama/servisi bağlantısını kesin. Hizmet çalışırken, saat 10'da bir numara Hz artırır. Faaliyet Service bağlı ise geçerli değer görüntülenir. Veri bir Dize bir Tamsayı olarak aktarılan iki farklı yoldan nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ayrıca etkinlikte düğmeleri hizmeti (değişiklik artış-değeri) mesaj göndermek için var.

Ekran görüntüsü:

Screenshot of Android service messaging example

AndroidManifest.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.exampleservice"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0">
  <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
    <activity android:name=".MainActivity"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  <service android:name=".MyService"></service>
  </application>
  <uses-sdk android:minSdkVersion="8" />
</manifest>

res\values\strings.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">ExampleService</string>
  <string name="service_started">Example Service started</string>
  <string name="service_label">Example Service Label</string>
</resources>

res\layout\main.xml:

<RelativeLayout
  android:id="@ id/RelativeLayout01"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content" >

  <Button
    android:id="@ id/btnStart"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Start Service" >
  </Button>

  <Button
    android:id="@ id/btnStop"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:text="Stop Service" >
  </Button>
</RelativeLayout>

<RelativeLayout
  android:id="@ id/RelativeLayout02"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content" >

  <Button
    android:id="@ id/btnBind"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Bind to Service" >
  </Button>

  <Button
    android:id="@ id/btnUnbind"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:text="Unbind from Service" >
  </Button>
</RelativeLayout>

<TextView
  android:id="@ id/textStatus"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Status Goes Here"
  android:textSize="24sp" />

<TextView
  android:id="@ id/textIntValue"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Integer Value Goes Here"
  android:textSize="24sp" />

<TextView
  android:id="@ id/textStrValue"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="String Value Goes Here"
  android:textSize="24sp" />

<RelativeLayout
  android:id="@ id/RelativeLayout03"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content" >

  <Button
    android:id="@ id/btnUpby1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Increment by 1" >
  </Button>

  <Button
    android:id="@ id/btnUpby10"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:text="Increment by 10" >
  </Button>
</RelativeLayout>

src\com.exampleservice\MainActivity.java:

package com.exampleservice;

import android.app.Activity;
import android.content.ComponentName;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.ServiceConnection;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.IBinder;
import android.os.Message;
import android.os.Messenger;
import android.os.RemoteException;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {
  Button btnStart, btnStop, btnBind, btnUnbind, btnUpby1, btnUpby10;
  TextView textStatus, textIntValue, textStrValue;
  Messenger mService = null;
  boolean mIsBound;
  final Messenger mMessenger = new Messenger(new IncomingHandler());

  class IncomingHandler extends Handler {
    @Override
    public void handleMessage(Message msg) {
      switch (msg.what) {
      case MyService.MSG_SET_INT_VALUE:
        textIntValue.setText("Int Message: "  msg.arg1);
        break;
      case MyService.MSG_SET_STRING_VALUE:
        String str1 = msg.getData().getString("str1");
        textStrValue.setText("Str Message: "  str1);
        break;
      default:
        super.handleMessage(msg);
      }
    }
  }
  private ServiceConnection mConnection = new ServiceConnection() {
    public void onServiceConnected(ComponentName className, IBinder service) {
      mService = new Messenger(service);
      textStatus.setText("Attached.");
      try {
        Message msg = Message.obtain(null, MyService.MSG_REGISTER_CLIENT);
        msg.replyTo = mMessenger;
        mService.send(msg);
      }
      catch (RemoteException e) {
        // In this case the service has crashed before we could even do anything with it
      }
    }

    public void onServiceDisconnected(ComponentName className) {
      // This is called when the connection with the service has been unexpectedly disconnected - process crashed.
      mService = null;
      textStatus.setText("Disconnected.");
    }
  };

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    btnStart = (Button)findViewById(R.id.btnStart);
    btnStop = (Button)findViewById(R.id.btnStop);
    btnBind = (Button)findViewById(R.id.btnBind);
    btnUnbind = (Button)findViewById(R.id.btnUnbind);
    textStatus = (TextView)findViewById(R.id.textStatus);
    textIntValue = (TextView)findViewById(R.id.textIntValue);
    textStrValue = (TextView)findViewById(R.id.textStrValue);
    btnUpby1 = (Button)findViewById(R.id.btnUpby1);
    btnUpby10 = (Button)findViewById(R.id.btnUpby10);

    btnStart.setOnClickListener(btnStartListener);
    btnStop.setOnClickListener(btnStopListener);
    btnBind.setOnClickListener(btnBindListener);
    btnUnbind.setOnClickListener(btnUnbindListener);
    btnUpby1.setOnClickListener(btnUpby1Listener);
    btnUpby10.setOnClickListener(btnUpby10Listener);

    restoreMe(savedInstanceState);

    CheckIfServiceIsRunning();
  }

  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    super.onSaveInstanceState(outState);
    outState.putString("textStatus", textStatus.getText().toString());
    outState.putString("textIntValue", textIntValue.getText().toString());
    outState.putString("textStrValue", textStrValue.getText().toString());
  }
  private void restoreMe(Bundle state) {
    if (state!=null) {
      textStatus.setText(state.getString("textStatus"));
      textIntValue.setText(state.getString("textIntValue"));
      textStrValue.setText(state.getString("textStrValue"));
    }
  }
  private void CheckIfServiceIsRunning() {
    //If the service is running when the activity starts, we want to automatically bind to it.
    if (MyService.isRunning()) {
      doBindService();
    }
  }

  private OnClickListener btnStartListener = new OnClickListener() {
    public void onClick(View v){
      startService(new Intent(MainActivity.this, MyService.class));
    }
  };
  private OnClickListener btnStopListener = new OnClickListener() {
    public void onClick(View v){
      doUnbindService();
      stopService(new Intent(MainActivity.this, MyService.class));
    }
  };
  private OnClickListener btnBindListener = new OnClickListener() {
    public void onClick(View v){
      doBindService();
    }
  };
  private OnClickListener btnUnbindListener = new OnClickListener() {
    public void onClick(View v){
      doUnbindService();
    }
  };
  private OnClickListener btnUpby1Listener = new OnClickListener() {
    public void onClick(View v){
      sendMessageToService(1);
    }
  };
  private OnClickListener btnUpby10Listener = new OnClickListener() {
    public void onClick(View v){
      sendMessageToService(10);
    }
  };
  private void sendMessageToService(int intvaluetosend) {
    if (mIsBound) {
      if (mService != null) {
        try {
          Message msg = Message.obtain(null, MyService.MSG_SET_INT_VALUE, intvaluetosend, 0);
          msg.replyTo = mMessenger;
          mService.send(msg);
        }
        catch (RemoteException e) {
        }
      }
    }
  }


  void doBindService() {
    bindService(new Intent(this, MyService.class), mConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE);
    mIsBound = true;
    textStatus.setText("Binding.");
  }
  void doUnbindService() {
    if (mIsBound) {
      // If we have received the service, and hence registered with it, then now is the time to unregister.
      if (mService != null) {
        try {
          Message msg = Message.obtain(null, MyService.MSG_UNREGISTER_CLIENT);
          msg.replyTo = mMessenger;
          mService.send(msg);
        }
        catch (RemoteException e) {
          // There is nothing special we need to do if the service has crashed.
        }
      }
      // Detach our existing connection.
      unbindService(mConnection);
      mIsBound = false;
      textStatus.setText("Unbinding.");
    }
  }

  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    try {
      doUnbindService();
    }
    catch (Throwable t) {
      Log.e("MainActivity", "Failed to unbind from the service", t);
    }
  }
}

src\com.exampleservice\MyService.java:

package com.exampleservice;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

import android.app.Notification;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.IBinder;
import android.os.Message;
import android.os.Messenger;
import android.os.RemoteException;
import android.util.Log;

public class MyService extends Service {
  private NotificationManager nm;
  private Timer timer = new Timer();
  private int counter = 0, incrementby = 1;
  private static boolean isRunning = false;

  ArrayList<Messenger> mClients = new ArrayList<Messenger>(); // Keeps track of all current registered clients.
  int mValue = 0; // Holds last value set by a client.
  static final int MSG_REGISTER_CLIENT = 1;
  static final int MSG_UNREGISTER_CLIENT = 2;
  static final int MSG_SET_INT_VALUE = 3;
  static final int MSG_SET_STRING_VALUE = 4;
  final Messenger mMessenger = new Messenger(new IncomingHandler()); // Target we publish for clients to send messages to IncomingHandler.


  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
    return mMessenger.getBinder();
  }
  class IncomingHandler extends Handler { // Handler of incoming messages from clients.
    @Override
    public void handleMessage(Message msg) {
      switch (msg.what) {
      case MSG_REGISTER_CLIENT:
        mClients.add(msg.replyTo);
        break;
      case MSG_UNREGISTER_CLIENT:
        mClients.remove(msg.replyTo);
        break;
      case MSG_SET_INT_VALUE:
        incrementby = msg.arg1;
        break;
      default:
        super.handleMessage(msg);
      }
    }
  }
  private void sendMessageToUI(int intvaluetosend) {
    for (int i=mClients.size()-1; i>=0; i--) {
      try {
        // Send data as an Integer
        mClients.get(i).send(Message.obtain(null, MSG_SET_INT_VALUE, intvaluetosend, 0));

        //Send data as a String
        Bundle b = new Bundle();
        b.putString("str1", "ab"  intvaluetosend  "cd");
        Message msg = Message.obtain(null, MSG_SET_STRING_VALUE);
        msg.setData(b);
        mClients.get(i).send(msg);

      }
      catch (RemoteException e) {
        // The client is dead. Remove it from the list; we are going through the list from back to front so this is safe to do inside the loop.
        mClients.remove(i);
      }
    }
  }

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    Log.i("MyService", "Service Started.");
    showNotification();
    timer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask(){ public void run() {onTimerTick();}}, 0, 100L);
    isRunning = true;
  }
  private void showNotification() {
    nm = (NotificationManager)getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
    // In this sample, we'll use the same text for the ticker and the expanded notification
    CharSequence text = getText(R.string.service_started);
    // Set the icon, scrolling text and timestamp
    Notification notification = new Notification(R.drawable.icon, text, System.currentTimeMillis());
    // The PendingIntent to launch our activity if the user selects this notification
    PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, new Intent(this, MainActivity.class), 0);
    // Set the info for the views that show in the notification panel.
    notification.setLatestEventInfo(this, getText(R.string.service_label), text, contentIntent);
    // Send the notification.
    // We use a layout id because it is a unique number. We use it later to cancel.
    nm.notify(R.string.service_started, notification);
  }
  @Override
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
    Log.i("MyService", "Received start id "  startId  ": "  intent);
    return START_STICKY; // run until explicitly stopped.
  }

  public static boolean isRunning()
  {
    return isRunning;
  }


  private void onTimerTick() {
    Log.i("TimerTick", "Timer doing work."  counter);
    try {
      counter = incrementby;
      sendMessageToUI(counter);

    }
    catch (Throwable t) { //you should always ultimately catch all exceptions in timer tasks.
      Log.e("TimerTick", "Timer Tick Failed.", t);
    }
  }

  @Override
  public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (timer != null) {timer.cancel();}
    counter=0;
    nm.cancel(R.string.service_started); // Cancel the persistent notification.
    Log.i("MyService", "Service Stopped.");
    isRunning = false;
  }
}

CEVAP
22 Ocak 2011, CUMARTESİ


LocalService example bak.

Service döner onBind diyen tüketiciler için başlı başına bir örnek. Sonra geri alabilirsiniz, böylece doğrudan hizmeti ile, örneğin hizmeti ile kendi dinleyici arabirimi kayıt, iletişim kurabilirim.

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Felice Musique

  Felice Musiq

  22 NİSAN 2014
 • J Medema

  J Medema

  11 EKİM 2006
 • Jonnyriddlin1

  Jonnyriddlin

  4 Ocak 2007