SORU
2 HAZİRAN 2010, ÇARŞAMBA


PHP slug (URL string)fonksiyonu

function gen_slug($str){
  # special accents
  $a = array('À','Á','Â','Ã','Ä','Å','Æ','Ç','È','É','Ê','Ë','Ì','Í','Î','Ï','Ð','Ñ','Ò','Ó','Ô','Õ','Ö','Ø','Ù','Ú','Û','Ü','Ý','ß','à','á','â','ã','ä','å','æ','ç','è','é','ê','ë','ì','í','î','ï','ñ','ò','ó','ô','õ','ö','ø','ù','ú','û','ü','ý','ÿ','A','a','A','a','A','a','C','c','C','c','C','c','C','c','D','d','Ð','d','E','e','E','e','E','e','E','e','E','e','G','g','G','g','G','g','G','g','H','h','H','h','I','i','I','i','I','i','I','i','I','i','?','?','J','j','K','k','L','l','L','l','L','l','?','?','L','l','N','n','N','n','N','n','?','O','o','O','o','O','o','Œ','œ','R','r','R','r','R','r','S','s','S','s','S','s','Š','š','T','t','T','t','T','t','U','u','U','u','U','u','U','u','U','u','U','u','W','w','Y','y','Ÿ','Z','z','Z','z','Ž','ž','?','ƒ','O','o','U','u','A','a','I','i','O','o','U','u','U','u','U','u','U','u','U','u','?','?','?','?','?','?');
  $b = array('A','A','A','A','A','A','AE','C','E','E','E','E','I','I','I','I','D','N','O','O','O','O','O','O','U','U','U','U','Y','s','a','a','a','a','a','a','ae','c','e','e','e','e','i','i','i','i','n','o','o','o','o','o','o','u','u','u','u','y','y','A','a','A','a','A','a','C','c','C','c','C','c','C','c','D','d','D','d','E','e','E','e','E','e','E','e','E','e','G','g','G','g','G','g','G','g','H','h','H','h','I','i','I','i','I','i','I','i','I','i','IJ','ij','J','j','K','k','L','l','L','l','L','l','L','l','l','l','N','n','N','n','N','n','n','O','o','O','o','O','o','OE','oe','R','r','R','r','R','r','S','s','S','s','S','s','S','s','T','t','T','t','T','t','U','u','U','u','U','u','U','u','U','u','U','u','W','w','Y','y','Y','Z','z','Z','z','Z','z','s','f','O','o','U','u','A','a','I','i','O','o','U','u','U','u','U','u','U','u','U','u','A','a','AE','ae','O','o');
  return strtolower(preg_replace(array('/[^a-zA-Z0-9 -]/','/[ -] /','/^-|-$/'),array('','-',''),str_replace($a,$b,$str)));
}

Harika çalışıyor, ama başarısız bazı durumlarda buldum:

gen_slug('andrés') andres yerine andras döndürür

Neden? preg_replace parametreleri üzerinde herhangi bir fikir?

CEVAP
2 HAZİRAN 2010, ÇARŞAMBA


Uzun bir değiştirmek yerine, bu deneyin:

static public function slugify($text)
{ 
 // replace non letter or digits by -
 $text = preg_replace('~[^\\pL\d] ~u', '-', $text);

 // trim
 $text = trim($text, '-');

 // transliterate
 $text = iconv('utf-8', 'us-ascii//TRANSLIT', $text);

 // lowercase
 $text = strtolower($text);

 // remove unwanted characters
 $text = preg_replace('~[^-\w] ~', '', $text);

 if (empty($text))
 {
  return 'n-a';
 }

 return $text;
}

Bu symfony jobeet öğretici çekildi.

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Blunty

  Blunty

  13 Mart 2006
 • magnum33563

  magnum33563

  8 NİSAN 2011
 • xSammyJoe1

  xSammyJoe1

  19 Temmuz 2011