SORU
24 Temmuz 2011, Pazar


'' 'eğer daha hızlı bir geçiş olacak'?

switch bir ifadediraslındaif deyimi daha hızlı?

/Ox bayrağı ile aşağıdaki kod, Visual Studio 2010 64 C derleyici koştum:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

#define MAX_COUNT (1 << 29)
size_t counter = 0;

size_t testSwitch()
{
  clock_t start = clock();
  size_t i;
  for (i = 0; i < MAX_COUNT; i )
  {
    switch (counter % 4  1)
    {
      case 1: counter = 4; break;
      case 2: counter = 3; break;
      case 3: counter = 2; break;
      case 4: counter = 1; break;
    }
  }
  return 1000 * (clock() - start) / CLOCKS_PER_SEC;
}

size_t testIf()
{
  clock_t start = clock();
  size_t i;
  for (i = 0; i < MAX_COUNT; i )
  {
    const size_t c = counter % 4  1;
    if (c == 1) { counter = 4; }
    else if (c == 2) { counter = 3; }
    else if (c == 3) { counter = 2; }
    else if (c == 4) { counter = 1; }
  }
  return 1000 * (clock() - start) / CLOCKS_PER_SEC;
}

int main()
{
  printf("Starting...\n");
  printf("Switch statement: %u ms\n", testSwitch());
  printf("If   statement: %u ms\n", testIf());
}

ve şu sonuçları verdi:

Switch deyimi: 5261 ms
Açıklama: 5196 ms

Öğrendiğim kadarıyla, switch ifadeleri görünüşe göre dallanma optimize etmek için Atlama tabloları kullanın.

Soru:

 1. Temel atlama tablo, x 86 veya x 64 nasıl olurdu?

 2. Bu bir atlama tablo kullanarak bir şifre mi?

 3. Neden performansı bu örnekte fark var mı? Herhangi bir durum varönemli bir performans farkı?


Kod çözümü:

testIf:

13FE81B10 sub rsp,48h 
13FE81B14 call qword ptr [__imp_clock (13FE81128h)] 
13FE81B1A mov dword ptr [start],eax 
13FE81B1E mov qword ptr [i],0 
13FE81B27 jmp testIf 26h (13FE81B36h) 
13FE81B29 mov rax,qword ptr [i] 
13FE81B2E inc rax 
13FE81B31 mov qword ptr [i],rax 
13FE81B36 cmp qword ptr [i],20000000h 
13FE81B3F jae testIf 0C3h (13FE81BD3h) 
13FE81B45 xor edx,edx 
13FE81B47 mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81B4E mov ecx,4 
13FE81B53 div rax,rcx 
13FE81B56 mov rax,rdx 
13FE81B59 inc rax 
13FE81B5C mov qword ptr [c],rax 
13FE81B61 cmp qword ptr [c],1 
13FE81B67 jne testIf 6Dh (13FE81B7Dh) 
13FE81B69 mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81B70 add rax,4 
13FE81B74 mov qword ptr [counter (13FE835D0h)],rax 
13FE81B7B jmp testIf 0BEh (13FE81BCEh) 
13FE81B7D cmp qword ptr [c],2 
13FE81B83 jne testIf 89h (13FE81B99h) 
13FE81B85 mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81B8C add rax,3 
13FE81B90 mov qword ptr [counter (13FE835D0h)],rax 
13FE81B97 jmp testIf 0BEh (13FE81BCEh) 
13FE81B99 cmp qword ptr [c],3 
13FE81B9F jne testIf 0A5h (13FE81BB5h) 
13FE81BA1 mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81BA8 add rax,2 
13FE81BAC mov qword ptr [counter (13FE835D0h)],rax 
13FE81BB3 jmp testIf 0BEh (13FE81BCEh) 
13FE81BB5 cmp qword ptr [c],4 
13FE81BBB jne testIf 0BEh (13FE81BCEh) 
13FE81BBD mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81BC4 inc rax 
13FE81BC7 mov qword ptr [counter (13FE835D0h)],rax 
13FE81BCE jmp testIf 19h (13FE81B29h) 
13FE81BD3 call qword ptr [__imp_clock (13FE81128h)] 
13FE81BD9 sub eax,dword ptr [start] 
13FE81BDD imul eax,eax,3E8h 
13FE81BE3 cdq    
13FE81BE4 mov ecx,3E8h 
13FE81BE9 idiv eax,ecx 
13FE81BEB cdqe   
13FE81BED add rsp,48h 
13FE81BF1 ret    

testSwitch:

13FE81C00 sub rsp,48h 
13FE81C04 call qword ptr [__imp_clock (13FE81128h)] 
13FE81C0A mov dword ptr [start],eax 
13FE81C0E mov qword ptr [i],0 
13FE81C17 jmp testSwitch 26h (13FE81C26h) 
13FE81C19 mov rax,qword ptr [i] 
13FE81C1E inc rax 
13FE81C21 mov qword ptr [i],rax 
13FE81C26 cmp qword ptr [i],20000000h 
13FE81C2F jae testSwitch 0C5h (13FE81CC5h) 
13FE81C35 xor edx,edx 
13FE81C37 mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81C3E mov ecx,4 
13FE81C43 div rax,rcx 
13FE81C46 mov rax,rdx 
13FE81C49 inc rax 
13FE81C4C mov qword ptr [rsp 30h],rax 
13FE81C51 cmp qword ptr [rsp 30h],1 
13FE81C57 je  testSwitch 73h (13FE81C73h) 
13FE81C59 cmp qword ptr [rsp 30h],2 
13FE81C5F je  testSwitch 87h (13FE81C87h) 
13FE81C61 cmp qword ptr [rsp 30h],3 
13FE81C67 je  testSwitch 9Bh (13FE81C9Bh) 
13FE81C69 cmp qword ptr [rsp 30h],4 
13FE81C6F je  testSwitch 0AFh (13FE81CAFh) 
13FE81C71 jmp testSwitch 0C0h (13FE81CC0h) 
13FE81C73 mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81C7A add rax,4 
13FE81C7E mov qword ptr [counter (13FE835D0h)],rax 
13FE81C85 jmp testSwitch 0C0h (13FE81CC0h) 
13FE81C87 mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81C8E add rax,3 
13FE81C92 mov qword ptr [counter (13FE835D0h)],rax 
13FE81C99 jmp testSwitch 0C0h (13FE81CC0h) 
13FE81C9B mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81CA2 add rax,2 
13FE81CA6 mov qword ptr [counter (13FE835D0h)],rax 
13FE81CAD jmp testSwitch 0C0h (13FE81CC0h) 
13FE81CAF mov rax,qword ptr [counter (13FE835D0h)] 
13FE81CB6 inc rax 
13FE81CB9 mov qword ptr [counter (13FE835D0h)],rax 
13FE81CC0 jmp testSwitch 19h (13FE81C19h) 
13FE81CC5 call qword ptr [__imp_clock (13FE81128h)] 
13FE81CCB sub eax,dword ptr [start] 
13FE81CCF imul eax,eax,3E8h 
13FE81CD5 cdq    
13FE81CD6 mov ecx,3E8h 
13FE81CDB idiv eax,ecx 
13FE81CDD cdqe   
13FE81CDF add rsp,48h 
13FE81CE3 ret    

Güncelleme:

İlginç sonuçlar here here. Bir daha hızlı ve daha yavaş, ama neden emin değilim.

CEVAP
24 Temmuz 2011, Pazar


Bazı en iyi duruma getirme derleyici varolabilirbir geçiş yapmak. Sık sık bahsedilen "masa atlamak sadece giriş bir şekilde sınırlandırılmış olabilir çalışır gibi." çok faydalı biri olsa da, sanmıyorum

C ve Kesinliği için bir "atlama masası" olacak bir şey gibi this -- not derleyici pratik takmak gerekiyor çeşit test masanın etrafında sağlamak için bir girdi geçerli bir tablo. Sadece giriş ardışık sayılar çalıştırılan belirli durumda çalışır unutmayın.

Ayrıca, modern CPU, atlama tablo depolama önbellek mevkiinde maliyeti genellikle elided EĞER testler daha büyük olabilir.

Eğer sayı dallarında bir geçiş son derece büyük bir derleyici yapabileceği bir şey gibi kullanarak ikili arama değerleri anahtarı, (aklımda) çok daha yararlı optimizasyon, öyle önemli ölçüde artırmak performans bazı senaryolar, genel olarak bir geçiş, ve değil neden daha fazla üretilen kod boyutu. Ama bunu görmek için test kodu ÇOK fazla Şubesi herhangi bir fark görmek gerekir.

Özel sorularınızı yanıtlamak için:

 1. 86 çevirici, üzgünüm bilmiyorum. :(
 2. Bir atlama -- 4 tablo talimatlar net bir şekilde görülebiliyor kullanarak karşılaştırma olmadığını söyleyebilirim:

  13FE81C51 cmp qword ptr [rsp 30h],1 
  13FE81C57 je  testSwitch 73h (13FE81C73h) 
  13FE81C59 cmp qword ptr [rsp 30h],2 
  13FE81C5F je  testSwitch 87h (13FE81C87h) 
  13FE81C61 cmp qword ptr [rsp 30h],3 
  13FE81C67 je  testSwitch 9Bh (13FE81C9Bh) 
  13FE81C69 cmp qword ptr [rsp 30h],4 
  13FE81C6F je  testSwitch 0AFh (13FE81CAFh) 
  

  Atla bir tablo tabanlı çözüm hiç karşılaştırma kullanmaz.

 3. Ya da derleyici bir atlama tablo oluşturmak için neden yeterli dalları veya derleyici sadece onları oluşturmak değildir. Hangisi olduğundan emin değilim.

EDİT 2014: Oldu biraz tartışma başka bir yerden insanlar aşina LLVM doktoru söyleyerek atlama tablo optimizasyon olabilir önemli pek çok senaryoları; örneğin durumlarda orada bir numaralandırma ile birçok değerleri ve çoğu zaman karşı değerleri dedi numaralandırma. O söyledi, Ben beklemede ne dedim yukarıda 2011 -- çok sık görüyorum insanlar düşünme "eğer ben bir geçiş olacak aynı zamanda ne kadar çok dava var." -- ve bu tamamen yanlış. Atla bir tablo bile dolaylı bir atlama maliyet ve her bir durum için tablo girdileri için ödeme; ve bellek bant genişliği modern donanım üzerinde Büyük bir Anlaşma.

Okunabilirlik için kod yazmak. Bunu yapmak için tuz merdiven ıf / else bakın ve dengi anahtarı haline dönüştürmek için gidiyor değer herhangi bir derleyici ya da tam tersi, daha hızlı olur mu.

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Dopelives

  Dopelives

  30 Temmuz 2009
 • JayzTwoCents

  JayzTwoCents

  26 AĞUSTOS 2012
 • parlophone

  parlophone

  28 ŞUBAT 2006